Privacy Policy

Декларация за поверителност


 


 


Тази Декларация за поверителност се отнася за всички продукти, услуги и уебсайтове, предлагани от www.ecigarette.bg или свързани дружества. Понякога може да публикуваме съобщения за поверителност за конкретни продукти или материали в Помощния център, за да обясним по-подробно продуктите си.


 


Ако имате въпроси, свързани с настоящата Декларация за поверителност, приканваме ви да се свържете с нас от нашия уебсайт или като ни пишете на email: info@ecigarette.bg

 


 


 


Каква информация събираме и как я използваме


 


Може да събираме следните видове информация:


 


    Информация, предоставена от вас – Когато си регистрирате профил в www.ecigarette.bg, ние ви молим за лична информация . Може да комбинираме информацията, която предоставяте чрез профила си, с информация от други услуги на www.ecigarette.bg или от трети лица с цел подобряване на практическата ви работа и повишаване на качеството на услугите ни. За определени услуги може да ви дадем възможност да се откажете от комбинирането на тези данни. Можете да използвате www.ecigarette.bg Табло за управление, за да научите повече за информацията, свързана с профила ви. Ако използвате услуги на www.ecigarette.bg с профила си в www.ecigarette.bg Приложения, www.ecigarette.bg предоставя такива услуги съвместно със или от името на администратора на домейна ви. Администраторът ще разполага с достъп до данните в профила ви, включително до имейла ви. Направете справка с декларацията за поверителност на администратора си за повече информация.


    „Бисквитки“ – Когато посещавате www.ecigarette.bg, ние поставяме една или повече „бисквитки“ на компютъра ви или друго устройство. Използваме „бисквитките“, за да подобрим качеството на обслужването си, включително за съхраняване на предпочитанията на потребителите, подобряване на резултатите от търсенето, подбора на реклами и проследяването на тенденциите при потребителите, например в начина, по който търсят. www.ecigarette.bg също така използва „бисквитки“ в рекламните си услуги, за да помогне на рекламодателите и издателите да пускат и управляват реклами в мрежата и в услугите на www.ecigarette.bg.


    Информация от регистрационните файлове – Когато посещавате услугите на www.ecigarette.bg чрез браузър, приложение или друга клиентска програма, нашите сървъри автоматично записват определена информация. Информацията в тези сървърни регистрационни файлове може да включва заявката ви в мрежата, взаимодействието ви с услуга, дата и час на заявката ви, както и една или повече „бисквитки“, които еднозначно може да идентифицират вашия браузър или профил.


    Комуникации на потребителите – Когато изпратите до www.ecigarette.bg имейл или друг вид съобщение, възможно е да ги запазим, за да обработим запитването ви, да отговорим на исканията ви и да подобрим нашите услуги. Когато изпращате и получавате текстови съобщения до или от някоя от услугите ни със SMS функционалност, може да събираме и поддържаме информация, свързана с тези съобщения, като например телефонния номер, съдържанието на съобщението и датата и часа на предаването му. Може да използваме имейл адреса ви, за да се свържем с вас относно нашите услуги.


    Услуги на www.ecigarette.bg на партньорски сайтове – Някои от услугите си предлагаме съвместно с други уебсайтове. Личната информация, която предоставяте на тези сайтове, може да бъде изпратена на www.ecigarette.bg с цел осигуряване на услугата. Обработваме тази информация в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.


    Приложения на трети страни – Възможно е www.ecigarette.bg да предоставя приложения от трети страни, като например притурки или разширения, чрез своите услуги. Събираната от www.ecigarette.bg информация, когато активирате приложение от трета страна, се обработва в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Декларацията за поверителност на третата страна доставчик на приложението се прилага спрямо информацията, събрана от нея.


        


    Други сайтове – Тази Декларация за поверителност се отнася само за услугите на www.ecigarette.bg. Ние не упражняваме контрол върху сайтовете, които се показват в резултатите от търсенето, включват приложения, продукти или услуги на www.ecigarette.bg или връзки в различните наши услуги. Тези други сайтове може да поставят свои собствени „бисквитки“ или други файлове на компютъра ви, да събират данни или да искат лична информация от вас.


 


В допълнение към горепосоченото може да използваме информацията, която събираме, за следното:


 


    Предоставяне, поддържане, защита и подобряване на услугите си (включително рекламните услуги) и разработване на нови услуги; и


    Защита на правата или собствеността на www.ecigarette.bg или нашите потребители.


 


Ако използваме тази информация за цели, различни от тези, за които тя е била събрана, преди това ще поискаме вашето съгласие.


Право на избор


 


Можете да използвате ecigarette.bg Табло за управление, за да проверявате и контролирате информацията, съхранявана в профила ви в www.ecigarette.bg.


 


Повечето браузъри предварително са настроени да приемат „бисквитки“, но можете да пренастроите своя браузър така, че да ги отказва изобщо или да показва съобщение, когато до него е изпратена „бисквитка“. Ако „бисквитките“ са деактивирани обаче, някои функции и услуги на ecigarette.bg може да не работят правилно.


 


Споделяне на информацията


 


С други фирми или външни лица www.ecigarette.bg споделя лична информация само в следните ограничени случаи:


   Имаме вашето съгласие за това. За споделянето на всяка поверителна лична информация е необходимо да ни дадете изричното си съгласие


 


    * Тази информация предоставяме на своите дъщерни дружества, свързани дружества или други доверени фирми или лица за целите на обработването на лична информация от наше име. Задължаваме тези трети страни да приемат да обработват личната информация съгласно нашите указания и в съответствие с настоящата Декларация, както и с всички други приложими мерки за поверителност и сигурност.


   *  Имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването на такава информация е необходимо за (a) спазване на приложимо законодателство, наредба, процедура или влязло в сила държавно изискване; (б) прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на техни потенциални нарушения; (в) разкриване, предотвратяване или разясняване по друг начин на измама, технически проблем или такъв, свързан със сигурността; или (г) предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или сигурността на www.ecigarette.bg, нейните потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.


 


* Ако www.ecigarette.bg участва в сливане, придобиване или друга форма на продажба на част или на всички нейни активи, ще гарантираме поверителността на личната информация, засегната от тези транзакции, и ще дадем предизвестие, преди личната информация да бъде прехвърлена и подчинена на различна декларация за поверителност.


Защита на информацията


 


Ние предприемаме съответните мерки за сигурност, за да предотвратим непозволен достъп или непозволено изменение, разкриване или унищожаване на данни. Те включват вътрешни проверки на практиките ни за събиране, съхранение и обработка на данни и мерките за тяхната защита, включително съответно шифроване и физически мерки за сигурност с цел предотвратяването на непозволен достъп до системите, в които съхраняваме лични данни.


 


Достъпът до личната информация е ограничен до служителите, контрагентите и представителите на www.ecigarette.bg, на които им е необходима тази информация, за да я обработват от наше име. Тези лица са обвързани със задължения за спазване на поверителността и подлежат на дисциплинарни мерки, включително прекратяване на взаимоотношенията и наказателно преследване, в случай че не изпълняват тези свои задължения.


Достъп и актуализиране на личната информация


 


Когато използвате услугите на www.ecigarette.bg, ние добросъвестно полагаме усилия да ви предоставяме достъп до личната ви информация и възможност тя да бъде коригирана, ако е неточна, или да бъде изтрита по ваша заявка, освен ако запазването й е необходимо съгласно закона или на базата на оправдани бизнес цели. Преди обработката на такива заявки ние изискваме от потребителите да идентифицират себе си и информацията, до която заявяват достъп за преглед, коригиране или премахване. Може да откажем обработването на заявки, които са необосновано повтарящи се или систематични, изискват прекомерни технически усилия, застрашават поверителността на други лица или са крайно непрактични (например заявки за информация, съхранявана на резервен лентов носител), или за които достъпът не е наложителен по други причини. Във всеки случай, в който предоставяме възможност за достъп и коригиране на информация, извършваме тази услуга безплатно, освен ако това не изисква прекомерно много усилия. Поради начина, по който поддържаме определени услуги, след като изтриете информацията си, може да измине известно време, преди от активните ни сървъри да бъдат изтрити остатъчни копия и те може да останат в системите ни за архивиране. Моля, прегледайте Помощните центрове на съответните услуги за още информация.


Изпълнение


 

www.ecigarette.bg редовно проверява спазването от своя страна на тази Декларация за поверителност. Когато получи официална жалба в писмен вид, правилото на www.ecigarette.bg е да се свърже със съответния потребител във връзка с неговите притеснения. За разрешаването на жалби, отнасящи се до прехвърлянето на лична информация, които не могат да бъдат разрешени между www.ecigarette.bg и съответното лице, ние ще сътрудничим на съответните регулативни органи, в това число местните органи за защита на данните.


Промени в тази Декларация за поверителност


 


Моля, обърнете внимание, че настоящата Декларация за поверителност може да се променя периодически. Ние няма да ограничим правата ви според тази Декларация без вашето изрично съгласие. Ще публикуваме на тази страница всички промени в Декларацията за поверителност. Ако те са значителни, ще използваме по-явен начин на известяване (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги). Поддържаме и архив с нейните предишни версии за ваша справка.


© www.ecigarette.bg · Всичко за www.ecigarette.bg